Canale Whatsapp

Roster U18 - 2a Divisione U20

  Allenamenti  ITSOS Grande : Martedì - Giovedi - Venerdì 20.30-22.30

  Partita: da definire

 

  STAFF TECNICO

    Tatiana Palombi                                    Laura Poliziani

   1° Allenatore                                                Dirigente Accompagnatore

TATIANA PALOMBI                              LAURA POLIZIANI

Roster Under 18 - 2a Divisione U20